Karma Medical Products - A Better Wheelchair, A Better Fit!

ความรู้เกี่ยวกับเก้าอี้รถเข็น

 • 【เก้าอี้รถเข็น】

  ขั้นตอนแรกของการให้การดูแล : ทักษะการใช้รถเข็นที่ประหยัดแรงและปลอดภัย

   สำหรับผู้ดูแลแล้ว ความเครียดจากการให้การดูแลเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นยากที่จะรับรู้ได้ด้ว...

  read more >

  2018-06-05

 • 【เก้าอี้รถเข็น】

  “แผลกดทับไม่มาเยือน!” ทักษะการลดแรงกดทับที่ผู้นั่งรถเข็นจำเป็นต้องมี

      ผู้คนทั่วไปจะประสบปัญหา “แผลเปื่อย” หรือ “แผลกดทับ” ได้น้อย แต่สำหรับผู้ที่นั่งรถเข...

  read more >

  2018-06-05

 • 【เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า】

  “ชีวิตไม่ถูกจำกัด!” การเปลี่ยนท่วงท่าของเบาะนั่ง เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลาย

    สำหรับผู้ใช้รถเข็นโดยเฉพาะผู้ใช้รถเข็นไฟฟ้าด้วยแล้ว รถเข็นที่มีคุณสมบัติสามารถเปลี่ย...

  read more >

  2018-06-05