เคลื่อนที่ในร่มได้อย่างคล่องแคล่ว

ความกว้างโดยรวมของ Blazer คือ 60 ซม. ทำให้เป็นหนึ่งในเก้าอี้ไฟฟ้าที่มีขนาดกะทัดรัดที่ สามารถผ่านประตู ขึ้นลิฟต์ หรือเคลื่อนย้ายไปมาในพื้นที่จำกัดได้สะดวก

สีโครงรถ

อุปกรณ์เสริม

ข้อมูลจำเพาะ
Product NameKP-31TKP-31T
Seat Width(mm)420475
Seat Depth(mm)420 ~ 500420 ~ 500
Front Seat Height(mm)445 (w/o seat cushion) / 540 (w/ seat cushion)445 (w/o seat cushion) / 540 (w/ seat cushion)
Backrest
Height(mm)
460 / 510460 / 510
Seat Angle(X°)88
Back Angle(X°)10 / 15 / 2010 / 15 / 20
Armrest
Height(mm)
180~260180~260
Legrest
Length(mm)
373~460373~460
Power Funtionspower Tilt:8 ~ 28power Tilt:8 ~ 28
Motor (W)350350
Battery (Ah)5050
Battery Compartment
L x W x H (mm)
397.5 x 175 x 170397.5 x 175 x 170
Min. Turning Radius(mm)825 (w/o user / 1020 (w/ user)825 (w/o user / 1020 (w/ user)
Min. Ground Clearance(mm)7373
Max Safe Slope
Max. Obstacle Height(mm)5050
Max. Speed(km)1010
Max Driving Range (km)2626
Max. User Weight(kg)136136
Weight
w/ Batteries (kg)
101.5101.5
Weight
w/o Batteries (kg)
7171
Overall
L x W x H (mm)
1090 x 580 x 11651090 x 600 x 1165

ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดจริงและข้อมูลในตาราง คือ ±1เซนติเมตร(cm) ±0.5กิโลกรัม(kg) ข้อมูลในเว็บไซต์เช่น ข้อมูลจำเพาะ คำแนะนำในการใช้งาน ฟังก์ชั่นคุณสมบัติเด่น อื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นหรือการออกแบบ ที่อาจมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และขออภัยมา ณ ที่นี้ หากพบความแตกต่างจากระหว่างข้อมูลและผลิตภัณฑ์จริง กรุณายึดถือตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นสำคัญ

หมายเหตุ: คาร์ม่าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในที่นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

ตัวแทนจำหน่าย