เราคือผู้ชนะ ได้รับรางวัล iF Design Award 2015

รถเข็นรุ่น EVO Lectus เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัล iF Design Award จากหน่วยงาน iF ที่มีชื่อเสียง

iF DESIGN AWARD คือรางวัลในด้านการออกแบบ ที่ได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก มากกว่า 60 ปี

iF คือสัญลักษณ์สากล ที่มอบให้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและประสบความสาเร็จ โดยมีคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ร่วมพิจารณาผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 5000 ราย จาก 53 ประเทศ