Karma Medical Products - A Better Wheelchair, A Better Fit!

ความรู้เกี่ยวกับเก้าอี้รถเข็น

จดหมายจากนักบำบัด

 

เพื่อน ๆ ที่รักทุกท่าน :

คุณทราบไหมว่าอันที่จริงแล้วไม่มีรถเข็นที่ดีที่สุด มีแต่รถเข็นที่เหมาะสมที่สุด

แนวคิดที่ว่าเหมาะสมที่สุดนั้นรวมถึงความกว้างของที่นั่งที่พอดี รองรับเท้าได้สบาย ให้การประคับประคองอย่างพอเหมาะ เป็นต้น รถเข็นที่เหมาะสมสักคันสามารถทำให้การใช้ชีวิตสะดวกขึ้น ลดภาระของผู้ดูแลลง และบางครั้งยังช่วยเพิ่มความปรารถนาในการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านด้วย ในทางตรงกันข้ามสำหรับรถเข็นที่ไม่เหมาะสม ในระดับต่ำก็จะทำให้รู้สึกไม่สบาย ระดับสูงก็จะทำให้การใช้ชีวิตไม่ได้รับความสะดวก หรือแม้กระทั่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำซ้อนขึ้น

อันที่จริงแล้วการบาดเจ็บซ้ำซ้อนหลายกรณีเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ เช่น อาการปวดเมื่อยเอวและหลังค่อมที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ สามารถเลือกรถเข็นที่มีขนาดความกว้างของที่นั่งรถเข็นและอุปกรณ์เสริมในการจัดท่าที่เหมาะสมตามขนาดร่างกายของผู้ใช้ เพื่อช่วยรักษาท่านั่งที่ดีแก่ผู้ใช้

นอกจากขนาดของรถเข็นแล้ว ยังจำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ อีก 3 ประการ คือ ความสามารถของผู้นั่ง กิจกรรมที่ผู้นั่งทำ และสภาพแวดล้อมในการทำกิจกรรม หลังจากการปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบสำคัญทั้ง 4 ประการดังกล่าว ผู้นั่งจึงจะสามารถหาวิธีใช้ชีวิตอย่างสุขภาพดีได้บนรถเข็น

ยกตัวอย่างแรงกดทับจากการนั่ง :

คนทั่วไปเมื่อนั่งบนเก้าอี้นานระยะหนึ่งก็จะรู้สึกไม่สบายบริเวณก้นและขยับสะโพกไปตามจิตใต้สำนึก แต่สำหรับผู้นั่งรถเข็นบางส่วนที่มีร่างกายอ่อนแอไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังต้องนั่งอยู่บนรถเข็นเป็นเวลานาน มักจะก่อให้เกิด “แผลกดทับ” บริเวณที่มีกระดูกนูนได้ง่าย เป็นเหตุให้เชื้อแบคทีเรียบริเวณปากแผลขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ผู้ที่เป็นขั้นรุนแรงอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตและนำไปสู่การเสียชีวิตได้

จากผลการวิจัยของสหรัฐฯ ชี้ว่า การดูแลบาดแผลจากการกดทับมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 2,731 USD นอกจากผู้นั่งจะรู้สึกเจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหวแล้ว ก็ยังนับว่าไม่ใช่ภาระเล็ก ๆ สำหรับผู้ดูแล เพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องน่าเศร้านี้เกิดขึ้น ก่อนที่เราจะซื้อจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงลักษณะพิเศษของอาการป่วย ขนาดร่างกายของผู้ใช้ และสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต โดยนอกจากสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวคุณเองและสอบถามผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยเดินแล้ว ก็ยังสามารถขอความช่วยเหลือจากนักบำบัดมืออาชีพได้

รถเข็นที่ลงตัวคันหนึ่งต้องการเวลาและความพยายาม แต่เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของตัวคุณเอง (และครอบครัว) การป้องกันล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บซ้ำซ้อน นับได้ว่าสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไปนั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่า