Karma Medical Products - A Better Wheelchair, A Better Fit!

ข่าวสาร

เราคือผู้ชนะ ได้รับรางวัล iF Design Award 2015 iF

 

รถเข็นรุ่น EVO Lectus เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัล iF Design Award จากหน่วยงาน iF ที่มีชื่อเสียง

 

 

iF DESIGN AWARD คือรางวัลในด้านการออกแบบ ที่ได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก มากกว่า 60 ปี

iF คือสัญลักษณ์สากล ที่มอบให้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและประสบความสาเร็จ โดยมีคณะกรรมการที่มี

ชื่อเสียงระดับนานาชาติ ร่วมพิจารณาผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 5000 รายการ จาก 53 ประเทศ

 

 

 

Karma CEO, Kenny Chen & chief design engineer, Eric van Olst

 

Karma CEO, Kenny Chen & Karma-Europe BV General Manager, René Ploum