Karma Medical Products - A Better Wheelchair, A Better Fit!

KM 2500L

KM-2500L

รถเข็นสำหรับผู้นั่งที่สามารถเข็นตนเองได้ ด้วยน้ำหนักที่เบา, ขนาดเล็กกะทัดรัด และล้อหลังขนาด 20" ช่วยให้ผู้นั่งบังคับรถด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย ประหยัดแรง จัดเก็บก็ง่ายดาย เพื่อการเดินทางที่คล่องตัว 

ล้อหลังขนาด 20"

สำหรับผู้นั่งที่สามารถเข็นรถด้วยตนเอง สะดวกและประหยัดแรง

​​ โครงที่วางแขนแบบขยายออกด้านข้าง

เพิ่มพื้นที่ช่วงขาให้กว้างขึ้น สบายยิ่งขึ้น

ที่วางแก้วแบบพับเก็บได้ (อุปกรณ์เสริม)

กะทัดรัดและพับเก็บได้ สะดวกในการใช้งาน

แผ่นพักเท้าแบบสวิงออก

เมื่อพับแผ่นพักเท้าแบบสวิงออกด้านข้าง จะช่วยเพิ่มพื้นที่บริเวณเท้าด้านหน้า ไร้สิ่งกีดขวาง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย 

การเคลือบ aegis เพื่อป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา

มีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดแบคทีเรียที่เบาะพิง เบาะนั่ง และโครงรถ เพื่อความคงทนและความสะอาดยิ่งขึ้น

เลือกสีเบาะ

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ Specification

  รุ่น
  ความลึกของที่นั่ง
  ความกว้างของที่นั่ง
  ความสูงของที่นั่ง
  ความสูงของพนักพิง
  ความสูงของที่วางแขน
  องศาของพนักพิง
  ความยาวรวม
  ความกว้างรวม
  ความสูงรวม
  ล้อหน้า/หลัง
  น้ำหนักสุทธิ
  รองรับน้ำหนักผู้นั่ง
  ความยาวที่พักขา (ที่นั่ง ถึง ที่พักเท้า)
  40 
  41 
  47 
  39 
  21 
   
  89 
  56 
  86 
  6*20F inch 
  11.7 kg 
  100 kg 
  32~43 
  40 
  41 
  47 
  39 
  21 
   
  89 
  56 
  86 
  6*20Q inch 
  11.7 kg 
  100 kg 
  32~43 
  40 
  47 
  47 
  39 
  21 
   
  89 
  63 
  86 
  6*20F inch 
  11.9 kg 
  100 kg 
  32~43 
  40 
  47 
  47 
  39 
  21 
   
  89 
  63 
  86 
  6*20Q inch 
  11.9 kg 
  100 kg 
  32~43 

เนื้อหาในตารางนี้แสดงข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลจำเพาะอื่นๆกรุณาคลิก ตารางข้อมูลจำเพาะรวม

ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดจริงและข้อมูลในตาราง คือ ±1เซนติเมตร(cm) ±0.5กิโลกรัม(kg) ข้อมูลในเว็บไซต์เช่น ข้อมูลจำเพาะ คำแนะนำในการใช้งาน ฟังก์ชั่นคุณสมบัติเด่น อื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นหรือการออกแบบ ที่อาจมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และขออภัยมา ณ ที่นี้ หากพบความแตกต่างจากระหว่างข้อมูลและผลิตภัณฑ์จริง กรุณายึดถือตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นสำคัญ