Karma Medical Products - A Better Wheelchair, A Better Fit!

KP 10.3 CPT

KP-10.3 CPT

รถเข็นไฟฟ้าราคาประหยัด ถอดออกได้ง่าย 3 ส่วน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ 
เพื่อการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว เคลื่อนย้ายสะดวก

ที่นั่งโซฟาแสนสบาย

เบาะนั่งนุ่ม นั่งสบาย ผ่อนคลาย

อีกทางเลือกสำหรับการเดินทาง ท่องเที่ยว

โครงสร้างสามารถถอดง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ สามารถถอดและติดตั้งสะดวก

โครงพักเท้าแบบถอดง่าย

โครงพักเท้าสามารถปรับไปด้านหน้าและหลังได้ ถอดออกและติดตั้งง่าย ช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับการเคลื่อนย้าย

ที่วางแขนสามารถปรับไปด้านซ้าย-ขวา ขึ้น-ลงได้

ที่ปรับแขนปรับได้หลายแบบ เพื่อตอบสนองทุกสรีระ ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณไหล่

เลือกสีเบาะ

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ Specification

  รุ่น
  ความลึกของที่นั่ง
  ความกว้างของที่นั่ง
  ความสูงของที่นั่ง
  ความสูงของพนักพิง
  ความสูงของที่วางแขน
  องศาของพนักพิง
  ความยาวรวม
  ความกว้างรวม
  ความสูงรวม
  ล้อหน้า/หลัง
  รองรับน้ำหนักผู้นั่ง
  รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
  องศาในการขึ้นเนิน
  ความเร็วต่อชั่วโมง
  ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จประจุ 1 ครั้ง
  มอเตอร์
  แบตเตอรี่
  รวมน้ำหนักแบตเตอรี่
  ความยาวที่พักขา (ที่นั่ง ถึง ที่พักเท้า)
  45 
  23~27 
  103 
  61 
  92 
  8*12F inch 
  120 kg 
  75 
  8° 
  6km/hr 
  12km 
  200W 
  22Ah*2 
  53.3 kg 
  38~46 

เนื้อหาในตารางนี้แสดงข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลจำเพาะอื่นๆกรุณาคลิก ตารางข้อมูลจำเพาะรวม

ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดจริงและข้อมูลในตาราง คือ ±1เซนติเมตร(cm) ±0.5กิโลกรัม(kg) ข้อมูลในเว็บไซต์เช่น ข้อมูลจำเพาะ คำแนะนำในการใช้งาน ฟังก์ชั่นคุณสมบัติเด่น อื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นหรือการออกแบบ ที่อาจมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และขออภัยมา ณ ที่นี้ หากพบความแตกต่างจากระหว่างข้อมูลและผลิตภัณฑ์จริง กรุณายึดถือตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นสำคัญ