เลือกประเภทอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมาะสม

ตามความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ใช้

เดินได้ในระยะใกล้ เดินช้า เหนื่อยง่าย

อุปกรณ์ช่วยเดิน
รถเข็นวีลแชร์ รุ่นมาตรฐาน

เลือกประเภทอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมาะสม

ตามความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ใช้

ชีวิตบนรถเข็นวีลแชร์คาร์ม่า

ชีวิตบนรถเข็นวีลแชร์คาร์ม่า

ติดต่อกับคาร์ม่า โมบิลิตี้ร์