เคลื่อนที่ในร่มได้อย่างคล่องแคล่ว

ความกว้างโดยรวมของ Blazer คือ 58 ซม. ทำให้เป็นหนึ่งในเก้าอี้ไฟฟ้าที่มีขนาดกะทัดรัดที่ สามารถผ่านประตู ขึ้นลิฟต์ หรือเคลื่อนย้ายไปมาในพื้นที่จำกัดได้สะดวก

สีโครงรถ

อุปกรณ์เสริม

ข้อมูลจำเพาะ
Product NameKP-31KP-31
Seat Width(mm)470500
Seat Depth(mm)440490
Front Seat Height(mm)565555
Backrest
Height(mm)
535535
Seat Angle(X°)117
Back Angle(X°)0~560~47
Armrest
Height(mm)
180 ~ 280175 ~ 272
Legrest
Length(mm)
415 ~ 535390 ~ 530
Motor (W)350350
Battery (Ah)5050
Battery Compartment
L x W x H (mm)
397.5 x 175 x 170397.5 x 175 x 170
Min. Turning Radius(mm)825 (w/o user / 1020 (w/ user)825 (w/o user / 1020 (w/ user)
Min. Ground Clearance(mm)7373
Max Safe Slope
Max. Obstacle Height(mm)5050
Max. Speed(km)1010
Max Driving Range (km)2626
Max. User Weight(kg)136136
Weight
w/ Batteries (kg)
108108
Weight
w/o Batteries (kg)
77.577.5
Overall
L x W x H (mm)
1060 x 600 x 12101060 x 625 x 1260

ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดจริงและข้อมูลในตาราง คือ ±1เซนติเมตร(cm) ±0.5กิโลกรัม(kg) ข้อมูลในเว็บไซต์เช่น ข้อมูลจำเพาะ คำแนะนำในการใช้งาน ฟังก์ชั่นคุณสมบัติเด่น อื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นหรือการออกแบบ ที่อาจมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และขออภัยมา ณ ที่นี้ หากพบความแตกต่างจากระหว่างข้อมูลและผลิตภัณฑ์จริง กรุณายึดถือตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นสำคัญ

หมายเหตุ: คาร์ม่าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในที่นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

ตัวแทนจำหน่าย