อุปกรณ์เสริม

ข้อมูลจำเพาะ
Product NameVIP2VIP2
Seat Width* Seat Depth16*1616*18
Caster Size* Rear Wheel Size7*14F7*14F
Seat Width (mm)400400
Seat Depth(mm)410460
Seat Height(mm)490490
Backrest Height(mm)490490
Armrest Height(mm)210~270210~270
Calf Length(mm)380~480380~480
Backrest Angle(X°)0~300~30
Seat Angle (X°)0~350~35
Max. User Weight (kg)115115
Weight W/O Accessories (kg)16.516.8
Total Weight (kg)22.3/24.522.6/24.8
Overall L x W x H (mm)1050/1080*640*9801100/1130*640*980
Overall Collapsed L x W x H (mm)790*380*700790*380*700

รายละเอียดสเปคเพิ่มเติม คลิก.

ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดจริงและข้อมูลในตาราง คือ ±1เซนติเมตร(cm) ±0.5กิโลกรัม(kg) ข้อมูลในเว็บไซต์เช่น ข้อมูลจำเพาะ คำแนะนำในการใช้งาน ฟังก์ชั่นคุณสมบัติเด่น อื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นหรือการออกแบบ ที่อาจมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และขออภัยมา ณ ที่นี้ หากพบความแตกต่างจากระหว่างข้อมูลและผลิตภัณฑ์จริง กรุณายึดถือตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นสำคัญ

หมายเหตุ: คาร์ม่าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในที่นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

ตัวแทนจำหน่าย